Belgische Borzoi Club
Voor Barzoi liefhebbers, eigenaars en fokkers
HOME BORZOISHOP LINKS CONTACT
 
Borzoi-News
Ons clubblad verschijnt tweemaal per jaar : tijdens de maand juli (voor januari tot juni) en tijdens de maand januari (voor juli tot december).
Het tweetalig (Nederlands/Frans) clubblad is volledig in kleur en telt minimaal 52 blz. per editie.

Borzoi-News brengt u niet alleen clubnieuws en mededelingen, maar ook uitgebreid geïllustreerd artikels over de geschiedenis van de Barzoi, de gezondheid, kunst, verhalen door leden, clubactiviteiten, resultaten van wedstrijden, … m.a.w. een zo ruim mogelijk aanbod van verschillende onderwerpen.
 
We hebben nog een klein aantal exemplaren in voorraad, beschikbaar aan de prijs van 17,50 € per editie exclusief verzendkosten (op aanvraag).  Meerdere exemplaren worden samengevoegd en een prijsopgave is mogelijk.
Neem dus gerust contact met ons op indien u interesse heeft voor één of meerdere van deze vorige edities :
 
 
A4 Formaat - Full Colour - Papier : 90gr

Borzoi News 65
Aout-Augustus 2023 (Janvier-Juin 2023 - Januari-Juni 2023) - 60 pages/blz
  Vie du Club • Clubleven
 • RETROSPECTIVE | TERUGBLIK : Littérature/Literatuur - Art/Kunst - Culture/Cultuur
 • Le Barzoï en action : Le galop - De Barzoi in actie : Galopperen
 • SANTE | GEZONDHEID : La Berce commune - Berenklauw
 • BORZOI DANS L'ART | BORZOI IN DE KUNST - Georges Busson
 • BORZOI & PUBLICITE | BORZOI & ADVERTENTIES - The Humber Hawk(1949) - Dodge Wagons(1965)
 • Le Barzoï et la mode - De Barzoi en de mode : Kirsten Dunst

Borzoi News 64
Janvier-Januari 2023 (Juillet-Décembre 2022 - Juli-December 2022) - 60 pages/blz
  Vie du Club • Clubleven - Borzois de nos membres • Borzois van onze leden - Pour et par nos membres • Voor en door onze leden
 • En mémoire de - Ter herinnering aan Valérie Sauveur
 • Belgian Borzoi Special 2022 : Résultats & Photos - Resultaten & Foto's
 • CBB - BBC Topborzoi 2022
 • Poesjkin - en Normandie / in Normandië
 • Un tueur de race silencieux / Een stille rasvernietiger
 • BORZOI DANS L'ART | BORZOI IN DE KUNST - Nikolay Ivanovich Lieberich/RUS
 • BORZOI & PUBLICITE | BORZOI & ADVERTENTIES - Borzoi Vodka / Verkade's Waxine Theelicht

Borzoi News 63
Juillet-Juli 2022 (Janvier-Juin 2022 - Januari-Juni 2022) - 60 pages/blz
  Nouvelles du Club • Clubnieuws - Borzois de nos membres • Borzois van onze leden - Pour et par nos membres • Voor en door onze leden
  HISTOIRE | GESCHIEDENIS
 • Echoes de la vieille Russie • Echos van het oude Rusland
 • SANTE | GEZONDHEID : Conseils pour rafraîchir lors de fortes chaleurs • Tips voor verkoeling bij warm weer
 • BORZOI DANS L'ART | BORZOI IN DE KUNST :
  Artiste contemporain • Hedendaagse kunstenaar Vladimir Pervuninsky / RUS -
  Entre Lévriers • Onder Windhonden
 • BORZOI & PUBLICITE | BORZOI & ADVERTENTIES - DE STAD AMSTERDAM, 8-9-1938 / Agfa Isopan, 1930’s

Borzoi News 62
Janvier-Januari 2022 (Juillet-Décembre 2021 - Juli-December 2021) - 60 pages/blz
  Nouvelles du Club • Clubnieuws - Borzois de nos membres • Borzois van onze leden - Pour et par nos membres • Voor en door onze leden
 • En mémoire de - Ter herinnering aan Jo Dupret
 • Les Borzoïs ont quitté la Toundra - De Borzois verlieten de Toundra
 • Poesjkin - le / de Globetrotter
 • Belgian Borzoi Special 2021 : Résultats & Photos - Resultaten & Foto's
 • CBB - BBC Topborzoi 2021
 • BORZOI DANS L'ART | BORZOI IN DE KUNST - Illustrator R. Franzoni / IT - Alfred Weczerzick / D
 • BORZOI & PUBLICITE | BORZOI & ADVERTENTIES - The General Tire and Rubber Co., Akron, Ohio

Borzoi News 61
Juillet-Juli 2021 (Janvier-Juin 2021 - Januari-Juni 2021) - 60 pages/blz
  Nouvelles du Club • Clubnieuws - Communications - Mededelingen
  HISTOIRE | GESCHIEDENIS
 • Les différents Types du Barzoï Russe avant la Révolution
  De verschillende Types bij de Russische Barzoi voor de Revolutie
 • Etude de la tête d’un Barzoï • Een Barsoi-Kopstudie (M. Wilhelm Müller)
 • BORZOI DANS L'ART | BORZOI IN DE KUNST - Menneville & Rochard, François Castellan
 • SANTE | GEZONDHEID - Hyperthermie • Coups de chaleur • Overhitting
 • BORZOI & PUBLICITE | BORZOI & ADVERTENTIES - Lys-Chantilly, 1925 - Ductillite, 1937

Borzoi News 58
Janvier-Januari 2020 (Juillet-Décembre 2019 - Juli-December 2019) - 64 pages/blz
  Nouvelles du Club • Clubnieuws - Pour et par nos membres • Voor en door onze leden - Résultats • Resultaten
 • Belgian Borzoi Special 2000-2019 : Partie 2 - Deel 2
 • Belgian Borzoi Special 22-9-2019 : Résultats & Photos - Resultaten & Foto's
 • CBB - BBC Topborzoi 2019
 • HISTOIRE | GESCHIEDENIS
 • Historique standards F.C.I. • Historiek F.C.I. standaard
 • LE BORZOI DANS L'ART | BORZOI IN DE KUNST
 • Georges de Swertschkoff
 • Giovanni Nanni
 • BORZOI & PUBLICITE | BORZOI & ADVERTENTIES
 • Eaton, Crane & Pike Company
 • Timbres • Postzegels

Borzoi News 56
Janvier-Januari 2019 (Juillet-Décembre 2018 - Juli-December 2018) - 52 pages/blz
  Nouvelles du Club • Clubnieuws - Pour et par nos membres • Voor en door onze leden - Résultats • Resultaten
 • Promenades • Wandelingen : Sint-Truiden 1-12-2018, Oostkapelle 29-12-2018
 • Belgian Borzoi Special 23-9-2018 : Résultats & Photos - Resultaten & Foto's
 • CBB-BBC Topborzoi 2018
 • SANTE | GEZONDHEID
 • Le Shunt Porto-Systémique • Portosystemische Shunt
 • LE BORZOI DANS L’ART | BORZOI IN DE KUNST
 • Denis Etcheverry

A4 Formaat - Cover & Back Recto/Verso in kleur - Inhoud : Z/W - Papier : 90gr - Prijs per clubblad : 10,00 €

Borzoi News 54
Avril-April 2018 (Janvier-Avril 2018 - Januari-April 2018) - 52 pages/blz
  Nouvelles du Club • Clubnieuws - Résultats expositions & concours • Resultaten tentoonstellingen & wedstrijden
 • Promenade • Wandeling : Mechels Broek Muizen 29-4-2018
 • SANTE | GEZONDHEID : Cardiomyopathie dilatée (CMD) • Dilatorische cardio myopathie (DCM)
 • LE BORZOI DANS L’ART | BORZOI IN DE KUNST : Domien Ingels : sculpteur • beeldhouwer
 • Borzoi @ the movies
 • Du temps passé • Uit de oude doos

Borzoi News 52
Août-Augustus 2017 (Mai-Août 2017 - Mei-Augustus 2017) - 52 pages/blz
  Nouvelles du Club • Clubnieuws - Pour & par nos membres • Voor & door onze leden - Résultats expositions & concours • Resultaten tentoonstellingen & wedstrijden
 • Promenade • Wandeling : Heverlee 29-7-2017
 • Le Borzoi et la Cynophilie Belge • De Borzoi en de Belgische Kynologie
 • EN COULEUR (4 pages) • IN KLEUR (4 blz)
 • Nostalgie : Les expositions durant les années '80 • Tentoonstellingen in de jaren ‘80
 • Le Borzoi dans l'Art - Xavier Sager (Partie 3) • De Borzoi in de Kunst - Xavier Sager (Deel 3)

 
Français Français
English   English
HOME
DE CLUB
Over ons
Lid worden
Clubblad
Archief nieuwsberichten
BORZOISHOP
DE BARZOI
Fokkerslijst
Pup-Info
Rasstandaard
ACTIVITEITEN
Belgian Borzoi Special
Andere activiteiten
LINKS
CONTACT
Sponsored by Trudo's Pet Products