FR   NL   E  
 
Club Belge du Borzoï   vzw   K.K.U.S.H. N°. 1152
De officiële Belgische rasclub voor de
Barzaïa - Russkaya Psovaya Borzaya
 
Voor Borzoi liefhebbers, eigenaars en fokkers
 
 
   
   
» De Club
 
 
De Belgische Borzoi Club werd opgericht onder de vorm van een  vzw (vereniging zonder winstoogmerk) op 29 november 1998 met zijn officiële benaming “Club belge du Borzoï” – afgekort “C.B.B.”  onder erevoorzitterschap van mevrouw Georgette Dupret (kennel ‘de la Polianka’).
De vereniging is aangesloten bij de K.K.U.S.H. (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus, aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale - F.C.I.) onder het nummer 1152 bij de sectie 3 (fok van honden zonder werkproeven en windhonden) en de sectie 4A (tentoonstellingen) van de V.d.A. (Vergadering der Afgevaardigden).
Het statutair doel van de vereniging is het bevorderen, beschermen en verbeteren van de Borzoi.  Hiervoor zal ze vergaderingen, wedstrijden en tentoonstellingen organiseren, deelnemen aan rennen en coursings.  Ze zal tevens alle nuttige middelen aanwenden voor het fokken en gebruik van zuivere rashonden aan te moedigen.
Het was op 19 maart 2000 dat voor de 1ste maal een open tentoonstelling ‘gereserveerd voor Borzois’ georganiseerd werd te Waver met 44 ingeschreven Borzois. Op 28 september 2003 werd voor de eerste maal het CAC toegekend op onze tentoonstelling met als keurmeester de heer Bernard Barjot uit Frankrijk.
Voor de Leden :
Samenzijn met anderen die dezelfde passie hebben om erover te praten, ervaringen te delen, enz. ...
Ons Clubblad 'Borzoi News' (tweetalig nl/fr) verschijnt zesmaandelijks met o.a. informatie over het clubgebeuren, de activiteiten, resultaten, artikels over diverse 'Borzoi' onderwerpen, ...
Leden krijgen een korting bij deelname aan onze activiteiten zoals onze jaarlijkse tentoonstelling.
Fokkers die dit wensen, komen in aanmerking voor puppy-bemiddeling en vermelding op de fokkerslijst.
 
 
Lid worden ?
Lid worden van onze vereniging, kan met het online formulier of door het aansluitingsformulier te downloaden en ons ingevuld terugbezorgen via email of per post.
De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt 30 € (verhoogd met 10 € voor buitenlandse leden omwille van de portkosten).
Aarzel zeker niet om ons te contacteren indien U bijkomende informatie wenst.
 
Raad van bestuur
  Voorzitster   Secretaresse   Penningmeester  
  Mw Valérie Sauveur   Mw Jans   Mw Nicole Van Tricht  
  Rue des Panottes, 28   Armendylaan, 45   Domaine de La Longue Taille, 67  
  B - 7830 Thoricourt   B - 1933 Sterrebeek   B - 6464 Forges  
  Tel. : 067 45 88 96    Tel. : 02 688 24 09    Tel. : 060 51 24 92  

Commissarissen
  Mw Lucie Sterckx  
  Rue des Panottes, 28  
  B - 7830 Thoricourt